Gói dịch vụ bảo trì bảo dưỡng

Trang chủ |  Bảng giá dịch vụcac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ BHL7 PRO

Giá: 1.799.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ KBHL7

Giá: 1.449.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ KBHL7 PRO

Giá: 1.649.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ BHL8

Giá: 1.949.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ BHL8 PRO

Giá: 1.999.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ KBHL8

Giá: 1.799.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ KBHL8 PRO

Giá: 1.899.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ BHL5

Giá: 1.099.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ BHL5 PRO

Giá: 1.199.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ BHHP10 PRO

Giá: 2.649.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ KBHHP10 PRO

Giá: 2.149.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ BHHP10 VIP

Giá: 2.249.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

Gói dịch vụ KBHHP10 VIP

Giá: 1.899.000 đ

cac-goi-dich-vu-02

HYDROGEN ION KIỀM

Giá: 2.599.000 đ

  • Dịch vụ 3T sẽ liên lạc với quý khách trong vòng 1h trong khung giờ làm việc từ 8-17h từ T2 - T6
  • Nếu quá giờ làm việc, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách vào ngày làm việc hôm sau.